KURUMSAL BİLGİLER


BİLİRSAN İstanbul'da 30 senelik mazisi ile devamlı büyüyen ve yeni teknolojilere adapte olan bir kuruluştur.

 

BİLİRSAN bugün Türkiye'deki belli başlı büyük sanayi kuruluşlarının batari, musluk, flans ve vana contası ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek kapasite ve bilgi birikimine sahiptir.

 

BİLİRSAN tarafından imal edilen contalar sayesinde ülkemizdeki sanayi kuruluşları yurt dışına bağımlı olmaktan kurtulmuş ve ihtiyaçlarını kısa sürede temin eder duruma gelmişlerdir.

 

BİLİRSAN geniş çeşidi ve kalitesi ile hizmet verdiği tüm sektörlerde bugün aranan bir firmadır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan gelen taleplere hem hızlı hem de ekonomik bir şekilde yanıt verirken tecrübe ve uzmanlığımızla da müşterilerimizin profesyonel çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz.

 

BİLİRSAN Pazar payını arttırmayı, yardımcı sanayiler arasında en düşük maliyetli üretici olmayı ve kaynak verimliliğini sektör ortalamasının üzerine çıkarmayı ana hedefleri olarak belirlemiştir.

 

HEDEFİMİZ; müşteri isteklerinin karşılanmasında sürekliliğin sağlanması için yükselmekte ve değişmekte olan beklentilerin önceden tespiti ile verimliliğin arttırılması olarak özetlenebilir. Bu hedeflere, tanımlanan kalite ve süreç hedeflerine ulaşabilme gayesiyle planlı ve sistematik çalışmaları yaygınlaştırma, süreç iyileştirmeleri ve düzenli gözden geçirme prosesleriyle ulaşılması amaçlanmaktadır.